Αυτοματισμοί θέρμανσης

Η EKTOR-thermansi παρέχει λύσεις αυτοματισμού θέρμανσης με σκοπό των περιορισμό των απωλειών, την εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους.

Με τη χρήση ειδικών αυτοματισμών, όπως θερμοστάτες χώρου, συστήματα αντιστάθμισης, χρονοδιακόπτες και θερμοστάτες εξωτερικού χώρου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα συστήματα θέρμανσης.

Η EKTOR-thermansi είναι σε θέση να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις αυτοματισμού θέρμανσης, ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση και τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου.